Menu

Senin, 06 Mei 2013

/“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka , karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat agi Maha Penyayang" . 
(QS Al-Hujurat:12)

Rasulullah saw. bersabda: "Apabila apa yang ADA PADANYA sesuai dengan apa yang engkau BICARA maka engkau telah MENGGIBAHNYA. Sedangkan apabila apa yang ada padanya tidak sesuai dengan apa yang kau katakan maka kau telah berDUSTA atasnya.”

(H.R. Muslim/2589, Abu Daud 4874, Tirmidzi 1935)Diberdayakan oleh Blogger.