Menu

Selasa, 21 Februari 2017

/

Assalammualaikum Wr. Wb

Jamaah atau Jemaah Mana Yang Baku. Kata jamaah dan jemaah tidak asing lagi di telinga kita. Pada masyarakat secara umum. Namun, yang jadi pertanyaan, manakah di antara kedua kata tersebut yang baku. Lalu bagaimana cara kita menentukan hal itu kata baku atau bukan. 

Jamaah oh jamaah 

Atau yang benar ini

Jemaah oh jemaah

Manakah yang baku?

Baiklah kita akan ulas sekilas ya. Agar jelas kata yang mana yang baku dan kata yang yang tidak baku.

Kata jamaah dan jemaah berasal dari Arab. Dalam bahasa asalnya adalah Jama'ah. Dalam bahasa Arab tidak dikenal adanya bunyi /e/ seperti pada kata kenal atau kesal.

Pertanyaannya, lalu bagaimana dalam bahasa Indonesia ada kata jemaah. 

Perubahan bunyi /a/ dalam bahasa Arab menajdi /e/ dalam bahasa Indonesia. Saat itu masih bernama bahasa Melayu. 


Saat itu terjadi ketika bahasa Melayu masih menggunakan huruf Jawi yang sering disebut huruf Arab Melayu.

Dalam huruf Jawi tidak digunakan tanda-tanda baca. Sementara itu dalam bahasa Melayu dikenal bunyi /e/

Oleh karena itu dalam penyerapan kata bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Terjadilah perubahan bunyi /a/ menjadi /e/ itu.

Beberapa contohnya adalah sebagai berikut

Tarjamah .....) Terjemah

Sadaqah.....) Sedekah

Sajarah.......) Sejarah

Faduli......) Peduli

Janazah...........) Jenazah

Fardu...........) Perlu

Sejalan dengan penyerapan di atas, dalam bahasa Indonesia kata yang baku adalah Jemaah bukan Jamaah

Kata Jemaah tidak perlu dikembalikan pada kata aslinya seperti kata terjemah, sedekah, sejarah, peduli, jenazah atau perlu.Jadi yang benar itu adalah Jemaah oh jemaah ya manteman semua

Semoga gak salah  dan keliru lagi ya, mana yang baku atau tidak baku

Sumber Lembar Komunikasi ( Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan)
Diberdayakan oleh Blogger.